Best practice – new research

Best practice – new research

“I had no idea about this disease, I have given the wrong treatment to many young women, I am sure.”

Nurse in Ugu District

Nå ønsker vi å
– finne beste behandling for småjenter, unge kvinner og voksne
– hjelpe helsepersonell å gjenkjenne sykdommen, også langt ute på landsbygden

New York Times har laget video om prosjektet  

Catching a disease

Kontonr. 1503 82 57940
  52 11 51


Skattefradrag* for: 500 – 50.000 kr

[email protected] [email protected]

Litt om sykdommen: Kvinner og småjenter på det afrikanske kontinent har unevnelige symptomer fra en sykdom som gjør dem sårbare for HIV. Verken helsepersonell eller pasienter kjenner til sykdommen. Nærmere 200 millioner mennesker er smittet med parasitten, som overføres ved lek og klesvask i infisert ferskvann. Parasitten er årsak til en kronisk tilstand med organskader, redusert lære- og arbeidskapasitet. En hittil lite påaktet plage er sår, skader og slimhinneforandringer i underlivet hos jenter og unge kvinner.

BRIGHT er en forskningsorganisasjon som arbeider særlig med Kvinnelig Genital Bilharzia, en forsømt vannbåren sykdom som kan forveksles med seksuelt overførte sykdommer. BRIGHT ledes av norske og sørafrikanske forskere, men samarbeider med mange.

Her ses Dr Pamela Mbabazi (Verdens helseorganisasjon), Gynekolog Velda Mushangwe-Mtisi (Zimbabwe), Dr Sheila Mabote (Mozambik) og Dr Bodo Randrianasolo (Madagaskar) som lager lomme-atlas for helsepersonell.

*hvis du vil ha skattefradrag må du levere personnummer/ organisasjonsnummer til BRIGHT på mail, papir, telefon, sms, messenger, whatsapp eller direkte.